Om Oss 2017-06-02T20:08:46+00:00

Adresse: Nedre Korskirkeallmenningen 10, 5017 Bergen

Telefon: 32 99 38 42

NAVN

EMAIL

MELDING

Hvorfor advokater er viktige aktører i samfunnet

Advokaters rolle i samfunnet er en av de viktigste. De er forsvarer og håndhevere av den norske loven, og er den tryggheten og hjelpen man trenger i møte med den norske rettssalen. Uten advokater ville samfunnet og rettssaker vært svært kaotiske. De er eksperter på norsk lov og har studert jus nettopp for å være til hjelp for andre, slik at mennesker i andre yrker ikke er nødt til å pugge den norske lovboka og kunne alt av lover og regler. Det er ikke nødvendig for mennesker å ha kunnskap om alle lovene, nettopp fordi man har advokater. Advokatene skal bistå og føre saker for en, slik at man selv kan konsentrere seg om det som er viktig i ens liv og i sin egen karriere. De er der rett og slett for å gjøre hverdagen enklere for en, dersom man har bruk for en advokat i Bergen, noe man mest sannsynlig har en eller annen gang i livet.
Ikke bare er advokater av betydning for enkeltmennesker, men spiller også en stor rolle i bedrifter. De ser til at alt som foregår innenfor en bedrift, enten om det er produksjon eller arbeidstider, foregår innenfor lovlige rammer. Advokater som er ansatt av bedrifter for å passe på at slike forhold er som de skal være, har mye å holde styr på. Det er helst store bedrifter med mange ansatte og høy omsetning som ansetter egne advokater. Det er disse selskapene som har størst behov for en egen advokat som kan se til at det bedriften utfører av handlinger er lovlige, slik at bedriften ikke havner i trøbbel senere, eller at noe blir oppdaget. Med at noe blir oppdaget menes at det ofte også er advokater som hjelper bedrifter med å begå ulovligheter, som for eksempel skatteunndragelser. Det de da ofte gjør er å skjule verdier andre steder eller ikke sende inn de riktige dokumentene.