Derfor er det viktig å følge med på nyheter som advokat

For advokater, som for alle andre, er det viktig å følge med på hva som skjer i samfunnet og verden for øvrig. Det er lurt å holde seg oppdatert slik at man kan være obs på visse ting dersom man er ute og reiser, eller bare når man er i møte med andre mennesker som kan være rammet av noe alvorlig, slik at man i visse tilfeller bør trå litt varsomt. Å følge med på nyheter kan også være veldig viktig når det kommer til det sosiale, fordi det kan være tema for mange samtaler som finner sted gjennom hele dagen.

Advokater er veldig mye i kontakt med folk i sin arbeidshverdag. Det er derfor viktig å ha litt begrep om hvordan man skal te seg og være mot mennesker man møter i jobbsammenheng. Nyheter kan være en flott måte å starte en samtale på, enten det er med en kollega eller en potensiell klient. Med klienter bør man være litt forsiktig i forhold til hvor mye man faktisk snakker om andre ting enn den aktuelle saken man er i møte om. Å snakke om dagligdagse ting og nyheter kan derimot være en fin måte å skape tillit og trygghet på.

Det er viktig å ha et godt forhold til sine klienter. Dette kan føre til at folk anbefaler deg videre til andre bekjente, slik at man får et godt rykte og dermed kanskje flere klienter og mer arbeid, som igjen betyr mer lønn. Gjennom nyheter og å prate om dagligdagse ting kan man skape et godt forhold til sine klienter. Man kan snakke om alt mulig rart, enten det er været eller gårsdagens store fotballkamp. For en advokat er det altså viktig å være god på small-talk og å få folk til å være komfortable og føle seg trygge.

Det kan også være andre gode grunner til at en advokat bør følge med på nyheter. Det som blir tatt opp i avisen eller på nyhetene kan for eksempel ha relevans for saken man jobber med, eller for det spesifikke feltet innenfor advokatyrket man har spesialisert seg på. Det kan også være lurt personlig sett. Å følge med på politikk vil for eksempel være lurt i forhold til at man holder seg oppdatert og selv finner ut hvor man står på den politiske skalaen. Det er også lurt å følge med på økonomien, slik at man kan være obs på nedgang eller oppgang som kan komme, og dermed være forberedt.

En annen grunn til at det er lurt for advokater å følge med på nyheter er at det ofte blir gjort mange tester og produktvurderinger av aviser eller andre medier for å opplyse folket om hva man bør eller ikke bør kjøpe. Advokater trenger å ha oppdatert og bra utstyr, spesielt i jobbsammenheng. Enten det gjelder pc-en eller mobilen er det lurt å ha det beste og nyeste på markedet, slik at man kan utføre sitt arbeid enklest og best mulig. Derfor er det lurt å hele tiden følge med på hva som kommer av nye ting, men også på hva som er det beste akkurat nå.

By | 2017-06-02T19:41:40+00:00 april 27th, 2017|Uncategorized|0 Comments

Leave A Comment