Advokat-skolen

Det å bli advokat i Norge i dag er ikke bare bare. Mange vokser opp med drømmer om å en dag kunne opptre og utføre en jobb som advokat, men det blir ofte med drømmene. Det er nemlig slik i landet vårt at det kun er nøye bestemt hvem som får denne muligheten. Barn blir før de er født valgt ut av et departement, og foreldrene har ingen makt til å si nei. I det barnet blir født, har det nøyaktig to års samvær med foreldrene før han eller hun blir sendt bort for å starte prosessen med å bli advokat. De første årene blir tilbrakt i det som kan ligne en vanlig barnehage. Sammen med andre utvalgte barn, vokser de utvalgte opp i en slags blanding mellom barnehage og barnehjem. De får kun lov til å se sine foreldre en gang i uken, og dette besøket er under streng overvåkning. Hverdagslivet innebærer ellers at barnet tidlig blir introdusert til faget, der dette i begynnelsen innebærer mye lek. Etter hvert som barna når skolealder, tar de fatt på en skolegang der alt dreier seg om lovverk og det å bli kjent med alle lover og regler som gjelder her i Norge. Barna har selvsagt ingen ide om at det de er med på er utenom vanlig prosedyre, for dem er det dette som er normalen og det vanlige. Det er også når barna blir omtrent 12 år at de blir sendt til egne leire. Rett før tenårene har man erfart at enkelte av disse barna begynner å stille spørsmål ved det de er med på og de begynner også å få en forståelse av at de ikke har et fritt liv som oss andre. Det betyr at det trengs strengere tiltak, der barna som sagt blir internert i disse leirene. De er strengt overvåket og beskyttet, og det er så og si umulig å komme seg unna eller å rømme på noen slags måte.

By | 2017-05-25T01:00:00+00:00 mai 25th, 2017|nyheter|0 Comments

Leave A Comment