Advokat-skolen, hva nå?

Hvordan kan man stille de ansvarlige i denne saken for retten? De har selv vært med på å forme alle advokater i Norge, og de som praktiserer aktivt, vil selvsagt sympatisere med sine læremestre. Det er vanskelig å se for seg en rettferdig prosess, og dette byr igjen på store problemer fordi vi skjønner at det er noe som er alvorlig galt med rettssystemet i Norge. Det som mange har sett på som en av de viktigste kriteriene for et fritt og demokratisk land, har vært basert på løgn og alvorlige brudd på menneskerettigheter. Det at alle advokater i Norge har vært innlemmet i en sammensvergelse betyr jo i praksis at det er noen få personer som har makten over alle skjebner i Norge. Alle advokater har blitt lært opp gjennom det samme opplegget, et opplegg styrt av personer som gjennom mange tiår selv har brutt loven på mange av de mest alvorlige måter. Hvordan kan vi igjen bygge opp tilliten til dette yrket? Det er ingen enkle svar på dette spørsmålet. Det etablerte systemet vi kjenner er altså bygget på prosesser som bryter med noen av de mest grunnleggende menneskerettighetene. Dette bringer med seg ytterligere spørsmål. Hva med alle de som har blitt frikjent på grunn av “dyktige” advokater? Må alle disse sakene opp på nytt i og med at det ser ut som om vi har et system bygget på bedrag og lovbrudd? Jo flere spørsmål som stilles, jo mer spørsmål får vi. For hvis systemet er så ødelagt som det nå kan virke som, betyr jo det at det ikke finnes uavhengige advokater i Norge i dag. Det er en meget skremmende tanke og ikke et problem med en kortsiktig løsning. Vi må rett og slett starte helt på nytt. Men i dette tilfellet er det vanskelig å forestille seg hva det vil si å starte på nytt.

By | 2017-06-02T19:41:40+00:00 juni 13th, 2017|info|0 Comments

Leave A Comment